26.10.09

Roxy e Purple xa andan pola Coruña!!!!!!!!!


Non hai máis que ver a rotiña coruñesa que se fan estas robotas!!!!!!!


Esperamos contar con vós este venres 30 e sábado 31 de outubro. Faremos historia....ou case.


22.10.09

“RESETEA: CAMBIA O TEU ROL”, EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE “MULLERES: ARTE + PARTE=2” CON 16 PERSONAXES DESTACADOS DA CORUÑA


A Coruña, 22 de outubro de 2009. O Ilustrísimo Sr. Don Javier Losada, Dona Margarida Vázquez, Fran, Yolanda Castaño, Rober Bodegas… Y así até 16 personaxes destacados da Coruña conforman a exposición de fotografía “Resetea: cambia o teu rol”, presentada na mañá de hoxe no Concello da Coruña e que se inaugurará o vindeiro 31 de outubro na segunda edición de “Mulleres: Arte + Parte”. Neste acto de presentación participaron Dona Margarida Vázquez, Concelleira de Igualdade e Participación Cidadá do Concello da Coruña, Pequena Suricata, fotógrafa responsable da exposición, Dona Silvia Penide, cantante e “Fran”, ex - xogador do Deportivo da Coruña, dous dos seus protagonistas.

Filosofía de “Mulleres: Arte + Parte”

“Resetea: cambia o teu rol” é unha exposición fotográfica composta por 8 imaxes de homes e 8 imaxes de mulleres realizando accións asociadas tradicionalmente ao outro sexo, invitando deste xeito a superar as barreiras de xénero, en liña coa filosofía proposta no proxecto sociocultural “Mulleres: Arte + Parte”. Segundo Dona Margarida Vázquez, “Mulleres: Arte + Parte=2 pretende ser unha pedra de toque sobre o papel secundario e estereotipado que as mulleres adoitan representar no mundo das diferentes disciplinas artísticas. Esta exposición busca acercar esta visión aos cidadáns mediante a participación de personaxes coñecidos da cidade”.

Elba Fernández, coñecida por Pequena Suricata, autora das fotografías que compoñen esta exposición comentou durante a presentación que “creáronse escenarios, en ocasións imposibles, empregando a imaxinación como ferramenta para transmitir a mensaxe de igualdade entre xéneros”.


8 homes e 8 mulleres

A exposición fotográfica, que se poderá visitar de forma gratuíta entre as 17 e 21 horas do vindeiro 31 de outubro en EXPOCoruña, ten entre outros participantes á cantante Silvia Penide e “Fran”, ex – xogador do Deportivo, quen mostraron a súa satisfacción por participar nun proxecto destas características “polo seu compromiso social e pola transmisión de valores igualitarios”.

A continuación, poderedes ver en rigorosa exclusiva catro das dezaseis fotos das que se compón esta exposición. Trátase das fotos de Fran (futbolista), Margarida Vázquez (Concelleira de Igualdade e Participación Cidadá do Concello da Coruña), Silvia Penide (cantante) e Antonio Couceiro (Director Xeral de Begano S.A.).

O listado completo de personaxes destacados que compoñen esta exposición é:

- Sr. D. Manuel Aguilar López. Director da Obra Social de Caixa Galicia
- Sr. D. Rober Bodegas, humorista
- Sra. Dona Yolanda Castaño, escritora
- Sr. D. Antonio Couceiro. Director Xeral de Begano
- Sr. D. Andrés Díaz, atleta
- Sr. D. Francisco González Pérez, “Fran”, ex – xogador do Deportivo da Coruña
- Ilmo. Sr. D. Javier Losada, Alcalde do Concello da Coruña
- Ilma. Sra. Dona Carmen Marón, 2a Tenente de Alcalde Responsable de Área con delegación xenérica de Economía, Facenda e Planificación do Concello da Coruña
- Sra. Dona Sabela Martínez-Risco, humorista
- Sra. Dona Ana Montes, Directora Xerente de EXPOCoruña
- Sra. Dona Pilar Neira, seleccionadora galega de fútbol feminino, e as mozas da selección
- Sra. Dona Ángeles Pena. Directora do Museo de Belas Artes da Coruña
- Sra. Dona Silvia Penide, cantante
- Sr. D. Xurxo Souto, cantante “Diplomáticos de Monte Alto”
- Ilmo. Sr. D. Xosé Henrique Rafael Tello León, 1o. Tenente de Alcalde responsable de Área con delegación xenérica de Promoción Económica, Emprego, Comercio, Consumo e Turismo
- Sra. Dona Margarida Vázquez, Concelleira de Igualdade e Participación Cidadá do Concello da Coruña

Moitísimas grazas a tod@s!!!!!!!!!!


16.10.09

Convite do Centro de Orientación Familiar da Coruña“En los últimos tiempos, las mujeres fuimos reconquistando tiempos y espacios propios, en los que desarrollamos diferentes dimensiones de nuestras vidas. Sin embargo, hay una carencia en el terreno de la sexualidad, que sigue siendo vista y vivida por la mayor parte de la población desde una perspectiva masculina centrada en las relaciones coitales. Este taller pretende que todas las mujeres, cualquiera que sean nuestras prácticas sexuales, tomemos conciencia de todas las dimensiones de nuestra sexualidad, estimulando otras formas de dar y recibir placer más allá del coito, valorando la capacidad de nuestros cuerpos y nuestras mentes para disfrutar.”

14.10.09

O Primeiro Tenente de Alcalde e a Concellaría de Igualdade abriron esta mañá a Mesa de Concertación do Plan de Programación do Tempo da Coruña• ESTE ACTO É UNHA PRIMEIRA TOMA DE CONTACTO CO OBXECTO DE INICIAR UN PROCESO QUE CONDUZA Á IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES E DEMANDAS SOBRE OS USOS DO TEMPO E CONCILIACIÓN DE MULLERES E HOMES QUE SE TERÁN EN CONTA NO FUTURO PLAN DE PROGRAMACIÓN DO TEMPO DA CIDADE

• COA POSTA EN MARCHA DESTE PLAN A CORUÑA PASARÁ A FORMAR PARTE DAS CIDADES EUROPEAS Á VANGARDA EN CANTO Á SÚA PLANIFICACIÓN HORARIA

A Coruña, 14 de outubro de 2009.- O Primeiro Tenente de Alcalde, Henrique Tello, e a Concelleira de Igualdade e Participación Cidadá, Margarida Vázquez, abriron esta mañá a Mesa de Concertación do Plan de Programación de tempo na que participarán diferentes entidades, empresas e asociacións da cidade.

Este acto supón unha primeira toma de contacto co obxecto de iniciar un proceso que conduza á identificación de necesiades e demandas sobre usos do tempo e conciliación que se terán en conta no futuro Plan de Programación do Tempo da Cidade.

É de sinalar a importancia que a este tema lle adican cidades como Barcelona, Milan ou Lyon, que contan de feito con departamentos municipais adicados exclusivamente aos usos do tempo nas súas cidades, polo que A Coruña pasará, pois, a formar parte das cidades europeas á vangarda en canto á súa planificación horaria.

A Concellaría de Igualdade, en síntonía co que están a facer noutros concellos, vai emprender un estudo cuxo obxectivo é coñecer as necesidades de mulleres e homes realtivas aos usos do tempo na cidade (desaxustes nos horarios dos centros educativos e dos traballos, funcionamento dos medios de transporte público, necesidades de flexibilidade horaria/laboral de conciliación, dotación e servizos públicos,etc.).

Trala constitución da Mesa de Concertación do Plan de Programación de Tempo da cidade realizaranse tres mesas sectoriais que terán lugar dende o 19 ata o 21 de outubro nas que están convidadas a participar diferentes entidades, empresas e asociacións do municipio da coruña dos distintos sectores.

O obxecto destas mesas sectoriais é identificar necesidades e demandas sobre os usos do tempo e conciliación de mulleres e homes nos diferentes sectores de actividade e que logo se terán en conta no Plan de Programación do Tempo da Cidade. As mesas estarán presididas pola Concelleira de Igualdade e coordinadas por unha consultora especializada en materia de igualdade.
PROGRAMA ‘CONCILIA OS TEUS TEMPOS’
A Concellaría de Igualdade e Participación Cidadá ten iniciado no ano 2008 un innovador programa, cofinanciaddo pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, denominado ‘Concilia os teus tempos’, que se enmarca nas medidas de conciliación municipais de promoción autonómica establecidas na Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres en Galicia, e sinaladamente no Decreto 182/2008, do 31 de xullo, polo que se establece a promoción autonómica das medidas municipais de conciliación.

O programa abarca tres fases. A primeira foi a realización dunha diagnose base que analizou entre outros aspectos, as características da poboación, dotacións e servizos de apoio á conciliación na cidade, os principais horarios, os medios de transporte, a oferta de actividades deportivas, de lecer, culturais, etc. En decembro de 2008 celebrouse unha ‘Xornada técnica de programación do tempo na cidade’ dirixida aos axentes socioeconómicos, á cidadanía en xeral, empregados públicos locais e axentes dos bancos de tempo.

A segunda fase inclúe unha diagnose aplicada na que se enmarca a Mesa de concertacióndo Plan de Programación do tempo na cidade. Inclúe tamén a elaboración do Plan de Programación do tempo na cidade no que se establecerán as medidas a levar a cabo para a harmonización dos horarios e usos do tempo na cidade, tendo en conta as conclusións e acordos das Mesas de concertación.
Por último, esta segunda fase contará tamén cunha presentación pública das conclusións e acordos das Mesas e do Plan. Unha terceira fase estará adicada a posta en marcha do Plan de Programación do Tempo na cidade, seguimento e avaliación.


6.10.09

A Concellaría de Igualdade realizará durante os vindeiros dous meses unha diagnose dos usos do tempo na Coruña

 O OBXETIVO É DETECTAR AS NECESIDADES DE CONCILIACIÓN E DE HARMONIZACIÓN DOS USOS DO TEMPO EN FUNCIÓN DAS CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN E DAS DOTACIÓNS E SERVIZOS QUE HAI NA CIADE

 O VINDEIRO 14 PRESENTARASE O PROXECTO E REALIZARANSE TRES MESAS DE CONCERTACIÓN SECTORIAIS NAS QUE SE INVITARÁ A PARTICIPAR A OS PRINCIPAIS AXENTES ECONÓMICOS, EDUCATIVOS E SOCIAS, SINDICATOS E ADMINISTRACIÓNS

A Coruña, 6 de outubro de 2009.- A Concelleira de Igualdade e Participación Cidadá, Margarida Vázquez, explicou esta mañá a iniciativa impulsada dende a súa área que está a realizar un estudo de diagnose dos usos do tempo na cidade. Trátase dunha diagnose que ten como obxectivo detectar as necesidades de conciliación e de harmonización dos usos do tempo en función das características da poboación e das dotacións e servizos que hai na cidade. “É un reto que están comezando a asumir os grandes concellos galegos” tal e como sinalou a propia Concelleira.
En palabras da concelleira de Igualdade e Participación Cidadá, Margarida Vázquez Veras, impulsora deste innovador proxecto “somos conscientes de que hoxe en día o tempo é un ben preciado e escaso, e que cada vez se notan máis os desaxustes nos horarios das cidades co tipo de vida que levamos, sinaladamente para as mulleres”, polo que considera que se fai necesario reconciliar o tempo das cidades co das persoas que habitan nelas, emerxendo así as cuestións relacionadas co tempo ás axendas e políticas públicas, para poder chegar a construir unhas cidades máis cómodas e contribuir o benestar xeral.
Sendo conscientes desta realidade e necesidade de coordinar, harmonizar e redistribuír os diferentes tempos que se dan no espazo urbán (tempos laborias, persoais, familiares, de lecer, e de desprazamento) a Concellaria de Igualdade e Participación Cidadá pon en marcha esta iniciativa que está cofinanciada pola Conselleria de Traballo da Xunta de Galicia e se enmarca nas medidas de conciliación municipais de promoción autonómica establecidas no seu día pola Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.Esta diagnose vén a ser unha iniciativa máis que se suma as que xa ten emprendido o Concello neste ámbito da conciliación e xestión dos usos dos tempos, como a recente inauguración dunha bebeteca; o Banco de Tempo; o Servizo Municipal de Atención á infancia de carácter colectivo e gratuíto, que da resposta ás necesidades de organización dos tempos persoais, familiares e laborais; a enquisa feita sobre corresponsabilidade dos homes, ou Xornada técnica de Programación do Tempo na cidade celebrada a finais do 2008 e que se dirixiu a todos os axentes socioeconómicos da cidade e a cidadanía en xeral e contou coa participaron diferentes profesionais e expertas da institucións públicas, universidades e empresas privadas.
O estudo estenderase ó longo dos meses de outubro e novembro e está sendo coordinado pola consultora especializada en xénero e igualdade de oportunidades, Sánchez-Albornoz, que está a desenvolver o traballo de campo e que analizará os principais horarios comerciais, os servizos e dotacións na cidade, os medios de transporte e a mobilidade, a oferta de actividades culturais e de lecer, os servizos on-line, as necesidades e demandas das empresas e da cidadanía nos aspectos relativos á harmonización de horarios, e nomeadamente das mulleres, que son as que soportan unha maior carga total de traballo, é decir que son as que teñen menos tempo a súa disposición.
Está previsto que na vindeira semán, o dia 14, se leve a cabo unha mesa de presentación do proxecto, e na seguinte semán do 19 ó 21 de outubro, se realizarán tres mesas de concertación sectoriais na que se invitará a participar ós principais axentes económicos, educativos e sociais, ós sindicatos, e as administracións, para que fagan as súas achagas a tan innovador proxecto e determinar cuais son as problemáticas actuais, os desaxustes horarios, as necesidades detectadas, e as posibles propostas de mellora.
O remate desta fase do proxecto, se elaborará o Plan de programación do tempo na cidade, co cal o Concello da Coruña se situará na liña das recentes actuacións públicas neste senso que se están a levar a cabo en cidades españolas e europeas como Barcelona, Milán, Roma, Turín, Lyón entre outras, algunhas das cuais xa contan incluso con concellarias propias de usos do tempo.


Vídeo "Desenfocadas" e "O Corpo das Mulleres"Dentro da Exposición "Desenfocadas: imaxe feminina nas revistas dirixidas a rapazas novas" incluímos este vídeo que foi estreado na inauguración e visionado na Xornada organizada no Forum arredor desta exposición. O vídeo recibiu numerosos eloxios, aínda que debemos avisar do impacto dalgunhas das súas imaxes. A relación desta obra "experimental" e o documental italiano "Il Corpo delle Donne" é absoluta. Para que poidades sacar as vosas propias conclusións, deixámosvos o enlace para o documental italiano e o vídeo "Desenfocadas":Vídeo "Desenfocadas (versión curta)":

"Desenfocadas (versión longa)":


Vídeo creado a partir dos paneis expositivos de "Desenfocadas":


A pregunta común a estes traballos é: Estamos ante un paso atrás para as mulleres e a imaxe que se transmite delas?

Scandal e Elanor súmanse ao cartel da xornada do sábado de arte+parte=2


Péchase definitivamente o apartado musical desta segunda edición de arte+parte coa inclusión de dúas bandas locais, que se suman á xa anunciada presencia de Franc3s: Scandal e Elanor.

O conxunto das propostas musicais queda como segue:

VENRES 30 DE OUTUBRO

Franc3s
Fangoria

SÁBADO 31 DE OUTUBRO

Elanor
Scandal
Sevigny
Silvia Penide
Anni B. Sweet

1.10.09

Presentación do programa de arte+parte=2

Programación arte+parte=2 Venres 30 de outubro

22:00-01:00 Proposta musical con Franc3s e Fangoria
Sábado 31 de outubro
Sala de Proxeccións:
16:30 Plan Rosebud 1: A escena do crime de Maria Ruído
18:00 Debate
18:45 Irene, a porteira de Óscar Losada
19:10 Debate
19:45 Proxecto Malawi de “Liló Producións”
20:30 Debate
Hall central
17:00-21:30 Inicio actividades e stands expositivos.
17:00-21:00 FOTOGRAFÍA : Proposta fotográfica para o público do Festival con Pequena Suricata+Exposición: Cambio de Roles
17:00-21:00 EXPOSICION DE PINTURA “Ciencia Ex-Aequo”, de Margarita Cimadevila. Presencia da autora.
17:00-21:00 AREA DE DESCANSO desenvolvida por: Ana Gallego. Arquitecta
18:00-19:30 Taller de comic a cargo de Emma Ríos
19:00-19:30 Representación Danza-Teatro Asociación Intramuros: Mozas 10 Espectáculo “Camiñando”. Coordinadora: Carlota Pérez
19:30-21:30 Obradoiro de graffitti: a artista NADA (Iria Fafián Alonso) realizará en directo unha obra e, ao mesmo tempo, desenvolverá un obradoiro onde o público asistente poderá, á súa vez, realizar outra obra-mural. Na zona de exposicións tamén poderá contemplarse a obra publicitaria do Festival que Nada realizará durante a rolda de prensa do día 30 de setembro.
19:30-21:00 Mesa redonda de encontro de artistas co público: Nesa Mesa, moderada por Anxela Caramés, coñeceremos de primeira man a experiencia artística de Ana Gallego, Margarita Cimadevila, Pilar Mingote, Lucía Roche e Luciana Touceda.
21:45-01:30 Proposta musical con Sevigny, Silvia Penide e Anni B. Sweet